Indianen hebben verre familie in Europa

24.000 jaar geleden overleed een jongen van 3 jaar bij het Baikalmeer in het zuiden van Siberië (Rusland). Onderzoekers uit Denemarken en Amerika hebben zijn graf bekeken en zijn botten geanalyseerd. En wat blijkt? Hij is verre familie van indianen uit Amerika.

De onderzoekers weten niet waar de Mal’ta-familie van deze jongen en de Amerikaanse indianen elkaar hebben ontmoet. Dat kan in Europa zijn geweest of op het Amerikaanse grondgebied.

Het is moeilijk te bepalen hoe en wanneer de mensen vanaf de oertijd precies zijn uitgewaaierd over de hele wereld. Onderzoekers leren ons daarover telkens meer. Bekend is dat Amerika een van de laatste werelddelen was waar mensen in de oertijd naartoe trokken. Daar kwamen ze over land, toen Rusland en Alaska nog aan elkaar vastzaten en de Beringstraat bij de Noordpool nog geen zee was. En mogelijk kwamen ze ook aan in Zuid-Amerika over zee (zie nieuwsbericht over de Kon-Tiki).

De erfelijke stoffen in het lichaam van de huidige Amerikaanse indianen blijken voor een derde deel af te stammen van jagersvolken uit Europa en voor het merendeel van volken uit Azië.

De opgegraven botten van de jongen liggen nu in het Hermitage museum te Sint Petersburg.

Engelstalig nieuws hierover vind je in Nature, Science daily en The Siberian Times.Maltaboy

Bron illustratie