23. Sisoi vangt een vreemde vis

23. Sisoi vangt een vreemde vis

Zijn vader wenkt hem. Sisoi kruipt voorzichtig naar de boeg van de kano. Hij volgt de wijsvinger van zijn vader. Die wijst naar een plek in het licht golvende water: ‘daar.’ Sisoi voelt zijn knieën een beetje trillen nu hij voor het eerst voor op de kano mag staan. “Je ziet hier meer dan vanaf mijn plekje bij het vuur”, denkt hij. Zijn vader drukt hem de visspeer in zijn handen.

Aan de speer zit een lang touw. Dat houdt Sisoi als een tros in zijn linkerhand. Het uiteinde slaat hij een keer extra om zijn hand. Hij heft de speer. Sisoi concentreert zich. Zoekt de visplek in het opspattende water. Zijn arm gaat wat op en neer onder het gewicht van de lange speer en het trekkende touw. Zijn hele lijf is stijf gespannen. Hij houdt zijn adem in. Dan richt hij de speer en gooit hem naar het midden van de rimpelingen. De speer landt plat op het water. Mislukt. Sisoi’s lichaam zakt weer terug en hij hapt naar adem. Vragend draait hij zich om.

Zijn vader laat zien hoe je de speer iets beter kunt sturen. En hoe je het touw vrij kunt laten meeslingeren. Sisoi staat nu stevig voorop en werpt opnieuw. Veel gespartel in het water. Beet! Behoedzaam haalt Sisoi de lijn hand over hand binnen. Aan de speerpunt zit een vreemde vis gespietst. Met zijn linkerhand houdt hij zijn eerste vangst vast. Met rechts verwijdert hij de speerpunt. Deze heeft hij zelf gemaakt. Afgelopen winter leerde zijn vader hem speerpunten snijden uit een stukje hout. Vooral de haakjes zijn moeilijk. Die breken snel af. “Maar wat heeft hij nu eigenlijk gevangen?”, vraagt Sisoi zich af. Zo’n vis heeft hij nog niet eerder gezien. Kunnen ze die wel eten? Zou hij wel goed smaken?

  • Hoe zou het verhaal verdergaan?
  • Hier lees je welke diersoorten zoal voorkomen in Vuurland. Ken je zelf vissen en schaaldieren met een vreemd uiterlijk? Bij Antarctica leven bijvoorbeeld een stekelig waterdier als de zee-egel en de stiervis met straalvinnen? Door op internet te zoeken op de wetenschappelijke naam “Cottoperca gobio” zie je hoe de vis eruitziet.
  • Wil je iets schrijven over dit verhaal? Een tekening bij dit verhaal maken? Mail naar info@eindelozeverhalen.nl, dan plaats ik het voor je op de site.

Corry schrijft over Sisoi’s vader:
Om mijn kind zo te zien staan. Met zijn eigen speer en vol concentratie. De eerste worp nog niet geheel gelukt. Maar nu zie ik hem opnieuw de worp voorbereiden en zich in te leven wat het vissen betekent. Deze keer is het gelukt en is de vangst binnen. Deze vis is een teken voor Sisoi dat hij voortaan Schrijven met Eindeloze Verhalen in De Eestermet mij uit vissen kan.

Gerda schrijft over Sisoi’s vader:
Vandaag is de grote dag. Ik neem Sisoi mee uit vissen. Vandaag gaat hij zelf vissen.
Afgelopen winter heeft hij speerpunten gesneden. Dat kan hij goed. Vandaag gebruikt hij zijn eigen speerpunten. In de boot wenk ik Sisoi. Ik zie een plek in het licht golvende water. Sisoi gaat voor op de kano staan en ik druk hem de visspeer in handen. Ontroerd kijk ik naar zijn trillende benen.

Marijke schrijft over Sisoi’s vader:
Zijn eerste vangst
Vader had vanochtend tegen zijn vrouw verteld dat het tijd werd dat Sisoi leerde speervissen. Vandaag laat ik hem voor het eerst werpen. Goed? Zijn vrouw keek wat angstig. Sisoi kan immers nog niet zwemmen. Je doet wel voorzichtig hè? Vader knikt, tuurlijk. Ik geef die jongen graag dat trotse gevoel mee van je eerste zelfgevangen vis. Ik weet ’t nog goed van toen ik zelf jong was. En vandaag is ’t er een perfecte dag voor.